Lägesrapport 2018-03-18

Lägesrapport     2018-03-18

Tändning av nätet och felsökning

För att kunna kontrollera alla anslutningar måste vi ha tillgång till ert hus.

Vi ber er därför att lämna nyckel med noggrant angiven adress och namn samt mobilnummer. Vi har ca 50 st anslutningar som måste åtgärdas inom april månad.

Maila på hemsidan om du har frågor. Du som inte har monterat medieomvandlare måste göra det nu. Nån från föreningen kommer att ringa runt och kontakta er.

Gruppavtal och tilläggsavtal med Comhem

Om du har enbart gruppavtal faktureras detta av föreningen kvartalsvis i förväg.

Kostnaden är 340 SEK per månad plus 30 SEK för eventuella syskonavtal.

ALLA tillägg ovanpå detta t ex Silver, Guld, högre hastighet, bättre telefoni FAKTURERAS av Comhem.

Det är viktigt att ni sköter inbetalningarna till föreningen för att kunna fortsätta att få det förmånliga priset!

NÄSTA FAKTURA förfaller i början av APRIL. Skulle egentligen vara 30 mars, men vi har noggrant gått igenom Comhem´s underlag vilket fördröjt utskicket.

Serviceavgiften SKALL betalas av ALLA.

Den har inget att göra med om man är inkopplad och använder nätet eller ej. Pengarna behövs till bokföring, ekonomi, utgifter för att hålla HELA nätet igång och utsättning, byte av vägtrummor, kostnad för asfaltering mm. De som ej betalar kan förvänta att föreningen kommer att gå till Inkasso för betalning.

Medlemsavgifter för 2017

Ekonomitjänst har vid genomgång upptäckt att många ej betalt medlemsavgift för 2017. Vi har därför sänt ut nya fakturor till de som INTE ANGETT BETALARE etc och vi måste be om att få se verifikationer på gjord inbetalning. Vi kan ju inte se om du betalat om medlemsnummer, namn eller fastighetsbeteckning saknas.

Faktura för Medlemsavgift för 2018 kommer att sändas ut senare i vår.

SLUTBESIKTNING av nätet av Ångpanne Föreningen 2018.03.08 och resultat  GODKÄNT!!

Det känns ju givetvis bra och vi kan gå vidare med Länsstyrelsen för att få resten

av stödet från Jordbruksverket.

Hälsningar

Styrelsen

Detta händer just nu 2018-01-16

2018-01-16

Detta händer just nu

I slutet av nästa vecka eller veckan därpå, beroende på vädret, kommer äntligen tändning av nod 3:3 nord igång.

Vi jobbar givetvis fortfarande vidare med LPN med dem som har problem inom de olika områdena.

ALLA MÅSTE NU SE TILL ATT HA SINA MEDIEOMVANDLARE INKOPPLADE OCH TÄNDA!!

VG och ställ frågor och rapportera problem på vår hemsida www.sbfiber.se.

Glöm inte att uppge namn, adress och telefonnummer!

Vi ringer runt och kontrollerar er status och vidarebefordrar era uppgifter till IP-Only.

Vi kommer att skicka ut fakturor på resterande obetalda medlemsavgifter för 2017 samt  för 2018 års medlemsavgift. Abonnemangsavgift för gruppavtal kommer att skickas ut i tur och ordning i den takt de olika områdena tänds. Nod 1 är på gång att skickas ut.

Som vi skrev på hemsidan 18 december så har faktura på serviceavgiften skickats till er i dagarna. Serviceavgiften avser hela 2018 och är en engångsavgift. Den skall betalas av alla medlemmar och vi ber er att betala snarast.

Pga för oss okända orsaker har vissa datum blivit felaktiga på fakturan. Detta kan ha orsakats vid hantering av fakturorna i Visma eller på Nordea. Som sagts ovan, betala snarast eftersom föreningen har fakturor att betala men  stödet från IP-Only och Länsstyrelsen/Jordbruksverket utbetalas först när projektet är klart och har inspekterats.

Ni som tecknat er för Gruppavtal. Ring till ComHem på 90-222 och aktivera avtalet. Det krävs att ni har 2 gröna lampor och att IPO har rapporterat till Comhem. Viss turbulens kan uppstå i denna hantering. Glöm ej att säga att det är från Bjurtjärn samt uppge er adress och att det gäller gruppavtal.

Ni som säljer er fastighet måste göra en överlåtelse av er anslutning till nästa ägare!

Den nya ägaren skall också bli medlem, teckna anslutningsavtal samt teckna ett tjänsteavtal. Blanketter finns på hemsidan att ladda hem och skriva ut. Maila till oss om ni har frågor eller problem. Vi kan skicka materialet med posten om ni så önskar.

OBS! Ange alltid fakturanummer och medlemsnummer vid betalning!

GOD FORTSÄTTNING!!

Styrelsen

2017-12-19

Detta händer eller händer ej just nu

IP-Only´s planerade tändning av nod 3:1 väst och 3:1 syd har något försenade tänts

upp. Nod 2´s tändning har försenats eftersom det saknas komponenter i nodhuset,

IPO´s ansvar. Vi vet ej när tändning kan göras, förhoppningsvis under veckan. Vi har också några blåsstopp och andra konstigheter som skall rättas till av LPN och Jordells inom nod 2

Efter nyår kommer slutligen nod 3:3 nord igång.

Vi jobbar givetvis vidare med LPN med dom som har problem inom de olika områdena.

ALLA MÅSTE FORTFARANDE HA SINA MEDIEOMVANDLARE INKOPPLADE OCH TÄNDA!!

VG och ställ frågor och rapportera problem på vår hemsida www.sbfiber.se.

Vi kommer att skicka ut fakturor på medlemsavgift 2016, serviceavgift samt 2017 års medlemsavgift. Avgift för gruppavtal kommer att skickas ut i tur och ordning i den takt

de olika områdena tänds. Nod 1 är på gång.

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!!

Styrelsen

2017-11-26

Läget när det gäller tändning just nu

Försening av tändning fortsätter …

IP-Only´s planerade tändning av nod 3:1 väst har försenats bl a på grund av problem med stambyggande, transporter av material och tekniskt strul. Vi hoppas att de kommer igång så snart som möjligt denna vecka. Nästa nod 3:2 syd kommer att tändas minst en vecka senare. Efter dessa kommer nod 2 att tändas och slutligen kommer nod 3:3 nord igång.

Vi vill inte lova något men föreningen och LPN jobbar ihärdigt på.

Vi jobbar vidare med dom som har problem inom de olika områdena.

ALLA MÅSTE HA SINA MEDIEOMVANDLARE INKOPPLADE OCH TÄNDA!!

VG och ställ frågor och rapportera problem på vår hemsida www.sbfiber.se.

Vi återkommer senare med nya tidpunkter för tändning.

Hälsningar

Styrelsen

2017-11-04

Läget när det gäller tändning och andra nyheter

Försening av tändning…

Som många har upptäckt fungerar inte tändningen av anslutningarna. Vi har fått meddelande från IP-Only att tändningen av område 3.1 Väst, väster om kyrkan mm kan starta först under vecka 46. Detta pga ett antal förseningar i stambyggande, komponenter till nodhus mm. I övrigt skall allt vara klart när det gäller svetsning av skåp och fastigheter i området. Vi vet i dagsläget inte hur detta kan komma att påverka fortsättningen.

Vi kommer att ha ett möte med blåsare/svetsare på måndag och vet då mer om läget. Vi måste snarast ta hand om de som inte är klara på område 1 på södra delen.

Vi ber er alla att snarast slå på medieomvandlarna och i de fall de ej monterats måste detta göras snarast. Det är annars svårt att kunna se vad fel i anslutningen beror på.

Vi återkommer under nästa vecka eller i början på vecka 45 med nya tidpunkter för tändning.

Hälsningar

Styrelsen

2017-09-10

Äntligen!!! Tidsplan Bjurtjärn tändning

Vi har till slut kunnat komma överens med entreprenörerna när det gäller blåsning, svetsning och styrd borrning. Tändningen kommer att göras i den ordning som anges nedan.

Det är viktigt att alla monterar medieomvandlarna inom respektive område snarast.

Alla måste snarast skriva under tjänsteavtal för att bli inkopplade. De som inte gör det kommer att debiteras senare.

Nod 1 Väst    beräknas kunna tändas 21/9 efter att IPO kontrollerat att allt är OK

Nod 1 Öst     beräknas kunna tändas 21/9 efter att IPO kontrollerat att allt är OK

Det aktuella området är från Stora Vilången, från Boviken samt till andra sidan Kexsundsbron med Stensnäs, Halludden och Strömsnäs.

Nod 2 Kyrksten beräknas kunna tändas 20/11 efter att IPO kontrollerat att allt är OK

Från Tåbäckskorset och Österut inkl Herrsjötorp, Alkvettern, Sjövik, mm.

Karta kommer att publiceras inom kort.

Nod 3 Väst    beräknas kunna tändas 16/10 efter att IPO kontrollerat att allt är OK

Från kyrkan och norrut mot Grevudden samt västerut mot Södra Ullvettern och Bjurtjärnstorp.

Karta kommer att publiceras inom kort.

Nod 3 Syd    beräknas kunna tändas 30/10 efter att IPO kontrollerat att allt är OK

Från kyrkan och österut samt Herrnäset, Ladufallet, Frövetterstorp, Ullvetterstorp och Smedstorp.

Karta kommer att publiceras inom kort.

Nod 3 Nord    beräknas kunna tändas 11/12 efter att IPO kontrollerat att allt är OK

Norr om kyrkan upp till Sandsjötorp, Kolarhagen, Karlstorp, Sävviken och Dalbäcken.

Karta kommer att publiceras inom kort.

Säg inte upp era tjänster i förtid, telefon, bredband och TV ni har idag. Vi kommer att få information från Comhem när era adresser är aktiverade. Detta görs av IPO när de sett att

fastigheten är inkopplad till nätet!!

Hälsningar

Styrelsen

2017-08-24

Senaste nytt om tändning av nod 1, södra delen

Tändningen skjuts upp till 15 september. Fiberföreningen kommer att vara klar med blåsning och svetsning i tid. Comhem är klara med sitt och kommer att skicka infomaterial inom kort. Detta material skall distribueras av föreningen.

Det som orsakar framflyttandet är att stamledningen från Kristinehamn inte blir klar. Vi får bara hoppas att vi slipper ytterligare förseningar därifrån.

Etapp 2, som kommer härnäst,  innefattar området norr om södra. Här ingår Stensviken, Bygget, Frövetterstorp och resten av den delen. Vidare ingår området mellan bron och Tåbäcken. Vidare västerut från Tåbäcken mot kyrkan. Hela udden upp till Grevudden, Södra Ullvettern, Smedstorp, Lilla Bjurtjärnstorp och Bjurtjärnstorp.

Dessa områden är också beroende av stammen som vi hoppas snart skall blåsas.

Alla inom etapp 2 måste montera medieomvandlare inför svetsningen.

Hälsningar styrelsen

2017-07-27

Nyheter Bjurtjärns Fiber

Nytt besked angående tändning av nod 1 Södra delen. Den planerade tändningen flyttas

2 veckor framåt. Detta pga att stammen till Kristinehamn ej är klar samt att det är brist på resurser för blåsning/svetsning. Området har åter utökats till att omfatta Strömsnäs, Stensnäs och Halludden norr om bron. Detta pga att dimensionering av nätet visat att det är bättre att integrera dessa i Södra delen än den Norra.

Det är viktigt att ALLA monterar medieomvandlaren och ansluter den till elnätet. Det har spekulerats en del om detta, MEN hos oss gäller att medieomvandlaren skall vara strömsatt. Detta pga mätning av anslutningens värden, för att se att svetsarna har bra kvalitet. När det gäller brända komponenter kommer vi att kontakta IP Only som äger dem.

Hälsningar styrelsen

2017-06-30

Tändning av Bjurtjärns fiber etapp 1 (södra delen) kommer att göras 15/8

Efter överenskommelse med IP-only och Com Hem har vi beslutat att detta datum skall vi köra igång. Vi påverkas av ett antal faktorer som gör att detta datum är lämpligt.

Medieomvandlare måste hämtas och avtal måste skrivas, gäller alla medlemmar!

Som medlem måste du agera och komma till Kväggeshyttans bygdegård!

Följande tillfällen finns: tis 4/7, tors 6/7  kl 15-17;  sön 9/7 kl 17-19

Om du ej kan komma, gäller bara i undantagsfall, måste du skriftligen meddela detta till föreningen och uppge skäl och ge oss dina kontaktuppgifter.

Om du vill vara med från början, 15/8, måste du montera medieomvandlaren snarast.

Om detta inte görs kommer en avgift att tas ut. Det kostar givetvis när vi inte kan göra

klart anslutningar till din fastighet. Entreprenörer måste då komma tillbaka.

Om du vill ha tillgång till föreningens gruppavtal måste dusenast 9/7 teckna avtal om detta.

I annat fall måste du vänta upp till 3 månader, när nästa grupp kan avrapporteras till Com Hem. Nya gruppavtal tas bara in 4 gånger under första året. Du som tecknar gruppavtal under år 2 kommer att debiteras en avgift som föreningen måste betala till Com Hem. När det är mindre än 1 år kvar av avtalstiden finns ingen möjlighet att teckna gruppavtal.

Alla fastigheter, även de som inte vill ha tjänster från början, måste montera fastighetsbox och medieomvandlare. Detta för att entreprenörerna ska kunna mäta upp och testa att din anslutning fungerar. Detta måste göras snarast.

De som vill ha hjälp kan kontakta Elmodul i Kristinehamn.

Med vänlig sommarhälsning

Styrelsen

2017-06-20

Angående Serviceavgiften

Vi har förstått att det uppstått frågor kring serviceavgiften föreningen kommer att ta ut.
Som alla vet är Fiberföreningen inget vinstdrivande företag och vi har som syfte att värna om medlemmarnas bästa och tar endast ut avgifter och kostnader om och när det finns ett behov, serviceavgiften är en sådan.

I våra stadgar har vi beskrivit att en avgift kommer tas ut och som skulle regleras i anslutningsavtalen. Vid det tillfället var inte samtliga kostnader kända för oss varför vi valde att vänta med att besluta om nivån som vi beskriver nedan.

Fiberföreningen har kostnader som måste täckas av medlemmarna. Eftersom vi inte vill att medlemmarnas insatser ska bekosta dessa löpande kostnader tar vi ut en serviceavgift på i nuläget 600 kr/år. Av dessa går hälften till att bekosta bokföring, momsredovisning, skattehantering samt redovisning av föreningens kassa och likviditet som utförs av en redovisningsbyrå. En stor del av det övriga behövs som buffert för att kunna betala material och jobb för underhåll av bl.a. vägar.
Vi behöver också resurser för att ersätta de som utför jobb av olika slag t ex montera skåp.

Som förening måste vi vidare ha medel att täcka kostnader för utsättning av vårt nät när utsättning behövs vid byggnationer av olika slag i vårt område. Vi ansvarar för att detta görs och måste då anlita Metria och liknande företag.

Eftersom vi är en förening måste denna avgift betalas av samtliga medlemmar, oavsett vilket tjänsteavtal man valt, öppen plattform samt för de som avstår att koppla in tjänster.

Hälsningar

Styrelsen