Lägesrapport 2016-01-19

Vi har utlovat en instruktion för montering av dosan för fiber på husväggen utomhus. Vi fick idag veta att det kanske kan bli så att ny teknik gör att monteringen blir inomhus. Vi avvaktar tills denna metod blivit testad  av byNet i mars. Detta förändrar inte grävningen på tomten som vi berättat om förut.

Hälsningar

Bjurtjärns Fiber Styrelsen

Lägesrapport 2016-01-15

Med anledning av inslag på Värmlandsnytt  i SVT vill vi säga till våra medlemmar att ni inte ska vara oroliga. Det är inte så dramatiskt som det verkar utan det är ju så att efter drygt 2 års väntan finns många som ansöker om stöd. De totala ansökningarna för Värmland uppgår till mer än det i denna etapp beviljade stödet.

Vår förening i Bjurtjärn ligger bland de första i kön när stödet skall beviljas och vi känner stor tillförsikt till att vi ska beviljas stöd.

Hälsningar

Bjurtjärns Fiber Styrelsen