Bjurtjärnsfiber Ekonomisk Förening lägesuppdatering

Som de flesta av er säkert känner till bildades fiberföreningen i syfte att bygga ut ett fibernät för boende i Bjurtjärn socken. Inledningsvis omfattade projektet enbart boende i sydöstra delen av Storfors kommun men när det visade sig att medlemsantalet inte skulle räcka till vidgades området så flera boende kunde ansluta sig. När projektet kom igång kom den ekonomiska föreningen att omfatta ca 750 medlemmar vilket nu är en av landets största by-nät med 17 mils nedgrävd fiberkabel.

Upplägget utformades med hjälp av externa projektörer så att en förmånlig finansiering skulle kunna erhållas i vilket förutom en kontantsatsning av medlemmarna, även EU bidrag och ett engångsbelopp av en framtida operatör ingick. (IP-Only, vald efter konkurrensupphandling). Syftet med föreningen har aldrig varit att långsiktigt driva nätet.

Som avtalet med operatören skrevs skulle nätet övergå i dennes ägo 5 år efter avtalets tecknande. Denna tid har nu gått. Under utbyggnad och drift har föreningen skötts av en styrelse samt projektledning. För finansiering har en medlemsavgift och serviceavgift uttaxerats.

För att ett övertagande skulle kunna ske har styrelsen tillsammans med IP-Only arbetat för att åtgärda några kvalitetsbrister. Detta har pågått sedan hösten 2020 och närmar sig slutet. Bland annat har Lecakulor fyllts på i de kopplingsboxar, sk ”fosar” där så varit nödvändigt (genomgång av knappt 200 st).

Den andra och förhoppningsvis sista större återstående viktiga uppgift för föreningen är att betala ut ersättning till berättigade markägare. I detta arbete har ett kartunderlag tagits fram i samverkan med IP-Only för att ledningslängder skulle kunna bestämmas. För närvarande är detta styrelsens huvuduppgift.

Vi har förhoppningen att överlåtelse av föreningen skall kunna ske under 2021. Medlemmen behöver inte göra några förändringar i befintliga abonnemang med tjänsteleverantörer i samband med avvecklingen av föreningen. Den som betalat medlemsavgift och serviceavgift kommer fortsättningsvis att vara ansluten till nätet.

Den som säger upp sitt medlemskap till föreningen före avvecklingen eller ej betalar avgifter för 2021 kommer att kopplas bort från nätet. För återanslutning av sådan fastighet kommer avgift att debiteras.

Skriven av Jan-Olov Blix

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *