Nyheter 2013

2013-10-20 Karlskoga Elnät och Karlskoga Stadsnät har lovat att inom kort möta oss för framtida möjligheter. Fortfarande tyst från Telia, som inte tycks intresserade av vårt projekt. 2013-10-10 Styrelsen inventerar nu den sista gruppen boende/sommarstugeägarna. Arbetet klart senast v 44. Beslut om skyltar, att sätta upp vid alla infarter till södra Bjurtjärn. Ny lättare webbadress […]

Läs mer