Kallelse till Stämma 2024

Den 15/5 kommer årsstämman för Södra Bjurtjärns Fiber Ekonomisk Förening att genomföras. Stämman kommer att hållas i Kväggeshyttans Bygdegård med start kl 18. Eftersom detta (förhoppningsvis) är fiberföreningens sista möte kommer smörgåstårta att serveras. För att få en uppfattning om hur många som avser delta önskar vi att deltagarna anmäler sig senast den 11/5 till […]

Läs mer

Protokoll från stämmor 2021

Den 29 juni genomfördes en årsstämma för fiberföreningen . Av flera orsaker beslöts att en ny stämma skulle hållas i augusti trots att datum för årsstämman då överskridits. Stämman i augusti ersätter därför stämman från juni men för fullständighetens skull publiceras även anteckningarna från den första stämman. Dessa gäller ej som officiellt protokoll för SBFiber. […]

Läs mer

IP-Only tar över fibernätet

Från och med den 1/6 2021 tar IP-Only över äganderätten till fibernätet. Detta sker i enlighet med det avtal som tecknades när byggnationen av nätet påbörjades. I samband med övertagandet har ett kompletterande avtal tecknats av styrelsen. Ersättning till berättigade markägare kommer att betalas ut genom IP-Only’s försorg.

Läs mer

Bjurtjärnsfiber Ekonomisk Förening lägesuppdatering

Som de flesta av er säkert känner till bildades fiberföreningen i syfte att bygga ut ett fibernät för boende i Bjurtjärn socken. Inledningsvis omfattade projektet enbart boende i sydöstra delen av Storfors kommun men när det visade sig att medlemsantalet inte skulle räcka till vidgades området så flera boende kunde ansluta sig. När projektet kom […]

Läs mer