2017-07-27

Nyheter Bjurtjärns Fiber Nytt besked angående tändning av nod 1 Södra delen. Den planerade tändningen flyttas 2 veckor framåt. Detta pga att stammen till Kristinehamn ej är klar samt att det är brist på resurser för blåsning/svetsning. Området har åter utökats till att omfatta Strömsnäs, Stensnäs och Halludden norr om bron. Detta pga att dimensionering […]

Läs mer