2014-11-25

Stormöte i Änglagård i Kyrksten

Ett hundratal åhörare kom till Änglagård för information om

vad som är på gång inom fiberutbyggnad och bredband i

Bjurtjärn. Peter Farrington från Norra Bjurtjär hälsade alla välkomna och berättade att de har beslutat att ingå i Södra Bjurtjärns Fiber ekonomiska förening istället för att bilda en egen förening. Efter detta berättade Stefan Arvidsson ordförande och Bernt Johansson kassör i Södra Bjurtjärn om det viktiga i att vi blir många medlemmar och att man kommer att anlita företaget byNet för projektering av det blivande nätet. Därefter följde en mycket bra presentation av byNet, vad fiber är och varför vi behöver fiber för vårt bredband. Sven-Arne Thorstensson informerade på ett både lärorikt och roande sätt vilket uppskattades av åhörarna. Det fanns möjlighet att ställa frågor och många frågetecken  rätades nog ut. Efter en kortare fikarast fortsatte mötet med information om de operatörer som finns när det gäller kommunikation och de tjänster som kan levereras i form av bredband, TV och telefoni.

Åhörarna var mycket positiva och det informationsblad med anmälningsblankett som utdelades tog slut då vi bara kopierat ca

100 exemplar. De flesta verkade tycka att den kostnad vi beräknat

ca 15.000 kr/fastighet var ett bra pris. Vi informerade om möjligheten att anmäla sig med hjälp av vår hemsida. Deltagarna uppmanades också att berätta för grannar och bekanta om erbjudandet. Mötet avslutades och vi var alla mycket nöjda

med kvällen. Efter mötet undertecknades ett avtal om projektering av byNet och Södra Bjurjärns fiber.

Styrelsen

2014-11-16

Stormöte om fiber kommer att äga rum på Änglagård i Kyrksten 25/11 kl 18.30 !!!

Beslut taget vid styrelsemöte 2014.11.13 innebär att:

Föreningen kommer att omfatta hela Bjurtjärn och vi påbörjar projektering nu för att kunna ansöka om de bidrag som kommer att finnas i början av 2015. Vi har inlett ett samarbete med företaget byNet för projektering och framtagande av material för ansökan.

Vad kostar en anslutning?

Vi beräknar att en anslutning kommer att kosta ca 15000 kr/fastighet.

Abonnemang kan göras för kortare perioder, speciellt bra för fritidshus

Det kommer att finnas möjlighet att teckna fiberlån via bank.

OBS! De som är med från början får del av det statliga stödet på 60%, om föreningen beviljas detta.

Styrelsen