Protokoll från stämman 2024-05-15

Protokollet från stämman 2024-05-15 finns nu publicerat här. https://media.sbfiber.se/2024/06/Arsstamma24-signerad.pdf

I korta drag beslutades att föreningen skall likvideras då den spelat ut sin roll. I enlighet med det ursprungliga avtalet med IP-Only så har de tagit över nätet och föreningen har inte längre något syfte.

Då kvarvarande kapital inte är stort nog att delas ut till medlemmarna så kommer det att skänkas till några lokala föreningar.

Hemsidan är betald till 1/7 och därefter kommer den att stängas ner.

Skriven av Eric Birgersson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *