Föreningen

Eric Birgersson 06 sep , 2018

Södra Bjurtjärns Fiber ekonomiska förening bildades 31 oktober 2012.

Föreningen registrerades hos Bolagsverket i februari 2013.

Föreningens ändamål är att skapa en trygg och framtidssäker kommunikation i bygden.

Som en följd av det stora intresset vid informationsmötet som hölls i Bygdegården i augusti 2012 har nu ekonomisk förening bildats i syfte att arbeta för en utbyggnad  av ett fibernät i södra Bjurtjärnsbygden.

För att åstadkomma ett fibernät kommer det att krävas ett stort engagemang i bygden och de som vill hjälpa till i detta projekt är varmt välkomna!