Nyheter 2012

2012-10-31 Styrelsen konstituerar sig. Arbetet med ansökan om organisationsnummer till Bolags- verket startas. Ansökan om Bankgiro. Ansökan om förstudiepengar hos Leader. Hemsida, kartor och kontakt med Karlskoga Energi tas. 2012-10-31 Förenings-bildnings-möte i Bygdegårn. Föreningen bildas. Stadgar, område och avgifter klubbas. 2012-08-21 Byalaget kallar till stormöte i Bygdegårn. Kommunen, Telia, Scanova och projektledaren för Fiber i […]

Läs mer