2017-06-30

Tändning av Bjurtjärns fiber etapp 1 (södra delen) kommer att göras 15/8

Efter överenskommelse med IP-only och Com Hem har vi beslutat att detta datum skall vi köra igång. Vi påverkas av ett antal faktorer som gör att detta datum är lämpligt.

Medieomvandlare måste hämtas och avtal måste skrivas, gäller alla medlemmar!

Som medlem måste du agera och komma till Kväggeshyttans bygdegård!

Följande tillfällen finns: tis 4/7, tors 6/7  kl 15-17;  sön 9/7 kl 17-19

Om du ej kan komma, gäller bara i undantagsfall, måste du skriftligen meddela detta till föreningen och uppge skäl och ge oss dina kontaktuppgifter.

Om du vill vara med från början, 15/8, måste du montera medieomvandlaren snarast.

Om detta inte görs kommer en avgift att tas ut. Det kostar givetvis när vi inte kan göra

klart anslutningar till din fastighet. Entreprenörer måste då komma tillbaka.

Om du vill ha tillgång till föreningens gruppavtal måste dusenast 9/7 teckna avtal om detta.

I annat fall måste du vänta upp till 3 månader, när nästa grupp kan avrapporteras till Com Hem. Nya gruppavtal tas bara in 4 gånger under första året. Du som tecknar gruppavtal under år 2 kommer att debiteras en avgift som föreningen måste betala till Com Hem. När det är mindre än 1 år kvar av avtalstiden finns ingen möjlighet att teckna gruppavtal.

Alla fastigheter, även de som inte vill ha tjänster från början, måste montera fastighetsbox och medieomvandlare. Detta för att entreprenörerna ska kunna mäta upp och testa att din anslutning fungerar. Detta måste göras snarast.

De som vill ha hjälp kan kontakta Elmodul i Kristinehamn.

Med vänlig sommarhälsning

Styrelsen

2017-06-20

Angående Serviceavgiften

Vi har förstått att det uppstått frågor kring serviceavgiften föreningen kommer att ta ut.
Som alla vet är Fiberföreningen inget vinstdrivande företag och vi har som syfte att värna om medlemmarnas bästa och tar endast ut avgifter och kostnader om och när det finns ett behov, serviceavgiften är en sådan.

I våra stadgar har vi beskrivit att en avgift kommer tas ut och som skulle regleras i anslutningsavtalen. Vid det tillfället var inte samtliga kostnader kända för oss varför vi valde att vänta med att besluta om nivån som vi beskriver nedan.

Fiberföreningen har kostnader som måste täckas av medlemmarna. Eftersom vi inte vill att medlemmarnas insatser ska bekosta dessa löpande kostnader tar vi ut en serviceavgift på i nuläget 600 kr/år. Av dessa går hälften till att bekosta bokföring, momsredovisning, skattehantering samt redovisning av föreningens kassa och likviditet som utförs av en redovisningsbyrå. En stor del av det övriga behövs som buffert för att kunna betala material och jobb för underhåll av bl.a. vägar.
Vi behöver också resurser för att ersätta de som utför jobb av olika slag t ex montera skåp.

Som förening måste vi vidare ha medel att täcka kostnader för utsättning av vårt nät när utsättning behövs vid byggnationer av olika slag i vårt område. Vi ansvarar för att detta görs och måste då anlita Metria och liknande företag.

Eftersom vi är en förening måste denna avgift betalas av samtliga medlemmar, oavsett vilket tjänsteavtal man valt, öppen plattform samt för de som avstår att koppla in tjänster.

Hälsningar

Styrelsen