2017-11-26

Läget när det gäller tändning just nu

Försening av tändning fortsätter …

IP-Only´s planerade tändning av nod 3:1 väst har försenats bl a på grund av problem med stambyggande, transporter av material och tekniskt strul. Vi hoppas att de kommer igång så snart som möjligt denna vecka. Nästa nod 3:2 syd kommer att tändas minst en vecka senare. Efter dessa kommer nod 2 att tändas och slutligen kommer nod 3:3 nord igång.

Vi vill inte lova något men föreningen och LPN jobbar ihärdigt på.

Vi jobbar vidare med dom som har problem inom de olika områdena.

ALLA MÅSTE HA SINA MEDIEOMVANDLARE INKOPPLADE OCH TÄNDA!!

VG och ställ frågor och rapportera problem på vår hemsida www.sbfiber.se.

Vi återkommer senare med nya tidpunkter för tändning.

Hälsningar

Styrelsen

2017-11-04

Läget när det gäller tändning och andra nyheter

Försening av tändning…

Som många har upptäckt fungerar inte tändningen av anslutningarna. Vi har fått meddelande från IP-Only att tändningen av område 3.1 Väst, väster om kyrkan mm kan starta först under vecka 46. Detta pga ett antal förseningar i stambyggande, komponenter till nodhus mm. I övrigt skall allt vara klart när det gäller svetsning av skåp och fastigheter i området. Vi vet i dagsläget inte hur detta kan komma att påverka fortsättningen.

Vi kommer att ha ett möte med blåsare/svetsare på måndag och vet då mer om läget. Vi måste snarast ta hand om de som inte är klara på område 1 på södra delen.

Vi ber er alla att snarast slå på medieomvandlarna och i de fall de ej monterats måste detta göras snarast. Det är annars svårt att kunna se vad fel i anslutningen beror på.

Vi återkommer under nästa vecka eller i början på vecka 45 med nya tidpunkter för tändning.

Hälsningar

Styrelsen