15-09-16

VIKTIGA NYHETER!!!!

SENARE START OCH FÖRLÄNGD TID FÖR NYA MEDLEMMAR

Pga att myndigheterna hela tiden skjutit fram tidpunkt för ansökan och beviljande av stöd har styrelsen för Bjurtjärns Fiber beslutat att grävningen ska börja först i mars 2016 om vädret så tillåter! Vi kommer inte att klara ekonomin i annat fall! Vi kommer att ta igen den tiden genom att engagera fler maskiner i grävningen. Vi siktar på att bli klara i oktober 2016.

Vi kommer att ta emot nya medlemmar och anslutningar fram till 10 oktober eftersom alla våra handlingar måste vara inne hos länsstyrelsen senast 20 oktober!

De som går med efter detta datum kommer att få betala grävningen fram till tomten utan bidrag. Det blir då minst 5.000 kr dyrare att ansluta sig. Detta gäller fram till att ni passeras av grävningen. De som vill ansluta ännu senare kommer att få betala minst 25.000 kr för en anslutning.

Vi har under senaste tiden fått nya anslutningar pga att spekulanter på fastigheter vill ha anslutning med fiber. Sådana krav kommer att bli allt vanligare.

Våra upphandlingar pågår ännu och vi återkommer med information.

Hälsningar

Styrelsen Bjurtjärns Fiber

 2015-09-03

OBS! OBS!

Vi förlänger tidpunkten för medlemsanmälan och anslutningsavtal t o m 30/9!!

Pga att Jordbruksverket och Länsstyrelsen ändrat datum för sista dag för ansökan om stöd för bredband till den 20/10 förlänger vi vår tid. Vi vill ge tveksamma medlemmar

och de som ännu inte anmält sig till vår förening en möjlighet att vara med.

Nu gäller fortfarande det förmånliga erbjudande vi har på max 11.000 kr. Om ni går med senare kommer det att bli betydligt dyrare. Vi har redan idag hört att spekulanter till fastigheter som är till salu efterfrågar fiber och bredband. Så vi välkomnar alla som tillkommer och lovar att ni inte kommer att ångra er.

När det gäller grävning på egen tomt för vi diskussioner med entreprenörer som kan hjälpa dom

som behöver hjälp. Vi kommer att publicera kontaktuppgifter och priser senare.

Vi hoppas att vi snart har tillgång till bättre kartor så att vi tillsammans med markägare kan välja bästa möjliga sträckning vid grävningen.

Vi kommer givetvis också att kontakta våra vägföreningar i samma ärende. Vi har dessutom kvar arbetet med att kartlägga hur grävning skall göras på våra fritidshusområden.

Vi återkommer med installation av utrustning på ert hus och om eventuell hjälp med denna.

Vi närmar oss nu 700 medlemmar och har snart 650 avtal undertecknade. Tack alla ni som är med oss!!

Hälsningar

Styrelsen Bjurtjärns Fiber