Bli medlem / Överlåtelse

Eric Birgersson 06 sep , 2018

Viktig information!

Överlåtelse

Om du säljer eller köper en fastighet ansluten till föreningens fibernät så måste ett överlåtelseavtal fyllas i och undertecknas av båda parter.

Överlåtelseavtal

Den övertagande parten behöver dessutom fylla i formuläret nedan för att föreningen skall få korrekta uppgifter till medlemsregistret. Om föregående ägare har valt gruppavtal med Com Hem så notera följande:

  1. Om den övertagande parten önskar fortsätta med gruppavtalet skall Com Hems kundtjänst kontaktas så att utrustningen och abonnemangsägare kan uppdateras till den nya ägaren.
  2. Om den övertagande parten inte önskar fortsätta med gruppavtalet så måste det anges i formuläret nedan. Föreningen måste då säga upp gruppavtalet på den adressen och avslut sker vid kvartalsbryt. Sista datum för avslutsanmälan är 15:e månaden innan, alltså 15/2, 15/5, 15/8 och 15/11. Den som köper en fastighet med gruppavtal kan alltså bli betalningsskyldig för högst 1 kvartal om man önskar avsluta tjänsten och detta inte anmäls i tid till föreningen.

Vid frågor kontakta styrelsen!

Nya anslutningar

Då nätet byggdes från början erhöll föreningen stöd för varje anslutning. Detta innebär att efterkommande anslutningar inte omfattas av detta stöd och anslutningen blir mycket dyrare.

Den exakta kostnaden beror på den reella kostnaden för grävning mm. Kontakta styrelsen med formuläret nedan för vidare bearbetning.

Medlemsregistrering

    ÖverlåtelseNy medlem