2014-11-16

Stormöte om fiber kommer att äga rum på Änglagård i Kyrksten 25/11 kl 18.30 !!! Beslut taget vid styrelsemöte 2014.11.13 innebär att: Föreningen kommer att omfatta hela Bjurtjärn och vi påbörjar projektering nu för att kunna ansöka om de bidrag som kommer att finnas i början av 2015. Vi har inlett ett samarbete med företaget […]

Läs mer

2014-05-28

2014-05-28 Vi har haft kontakt med RALA och byNet angående grovprojektering av vårt område. Genom kontakter med Ölme Fiberförening har vi också fått kontakt med IP-Only som är deras leverantör och även med Kristinehamns stadsnät som är en del av IP-Only. Dessa kontakter har resulterat i att vi nu skall registrera samtliga tänkbara anslutningar i […]

Läs mer

Nyheter 2013

2013-10-20 Karlskoga Elnät och Karlskoga Stadsnät har lovat att inom kort möta oss för framtida möjligheter. Fortfarande tyst från Telia, som inte tycks intresserade av vårt projekt. 2013-10-10 Styrelsen inventerar nu den sista gruppen boende/sommarstugeägarna. Arbetet klart senast v 44. Beslut om skyltar, att sätta upp vid alla infarter till södra Bjurtjärn. Ny lättare webbadress […]

Läs mer

Nyheter 2012

2012-10-31 Styrelsen konstituerar sig. Arbetet med ansökan om organisationsnummer till Bolags- verket startas. Ansökan om Bankgiro. Ansökan om förstudiepengar hos Leader. Hemsida, kartor och kontakt med Karlskoga Energi tas. 2012-10-31 Förenings-bildnings-möte i Bygdegårn. Föreningen bildas. Stadgar, område och avgifter klubbas. 2012-08-21 Byalaget kallar till stormöte i Bygdegårn. Kommunen, Telia, Scanova och projektledaren för Fiber i […]

Läs mer