2014-05-28

2014-05-28

Vi har haft kontakt med RALA och byNet angående grovprojektering av vårt område. Genom kontakter med Ölme Fiberförening har vi också fått kontakt med IP-Only som är deras leverantör och även med Kristinehamns stadsnät som är en del av IP-Only. Dessa kontakter har resulterat i att vi nu skall registrera samtliga tänkbara anslutningar i vårt område. Detta underlag används sedan för att ta fram en detaljerad beskrivning av vårt område med fiberförläggning och den utrustning som behövs för hela installationen. Underlaget ligger sedan till grund för det pris varje fastighet skall betala.

Det är mycket viktigt att alla som kan tänka sig vilja ha fiber till sitt hem anmäler sig till vår förening snarast.

Många anslutningar ger ett lägre pris.

RALA – projekterar fibernät

byNet – projekterar fibernät

IP-Only – bygger fibernät (stadsnät och

landsbygdsnät) –

Kristinehamns stadsnät –

Skriven av Eric Birgersson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *