Nyheter 2012

2012-10-31
Styrelsen konstituerar sig. Arbetet med ansökan om organisationsnummer till Bolags-
verket startas. Ansökan om Bankgiro. Ansökan om förstudiepengar hos Leader.
Hemsida, kartor och kontakt med Karlskoga Energi tas.

2012-10-31
Förenings-bildnings-möte i Bygdegårn. Föreningen bildas. Stadgar, område och avgifter
klubbas.

2012-08-21
Byalaget kallar till stormöte i Bygdegårn. Kommunen, Telia, Scanova och projektledaren
för Fiber i Byn Roy Ottosson informerar. Stort intresse, planeringsgrupp/interimsstyrelse bildas.

2012-05-29
Byalagets styrelse kallar Kommunen till bygdegårn och diskuterar en framtida utbyggnad av fiber
i Bjurtjärn

Skriven av Eric Birgersson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *