Nyheter 2013

2013-10-20
Karlskoga Elnät och Karlskoga Stadsnät har lovat att inom kort möta oss
för framtida möjligheter. Fortfarande tyst från Telia, som inte tycks intresserade av vårt projekt.

2013-10-10
Styrelsen inventerar nu den sista gruppen boende/sommarstugeägarna.
Arbetet klart senast v 44. Beslut om skyltar, att sätta upp vid alla infarter till södra Bjurtjärn. Ny lättare webbadress fixad. Dock kör vi forward till den gamla tills vidare.

2013-09-24
Förstudiepengar klart från Leader nu väntar vi bara på Länsstyrelsens OK. Det har visat sig att det är komplicerat att konstruera en fastighetsägarlista bl.a. därför att vissa fastighetsägare ibland äger många tomter och de boende inte alltid är
desamma som ägarna. En lösning är att vi delar upp området mellan oss och inventerar utifrån den karta vi har.

2013-04-28
Organisationsnummer klart genom Bolagsverket.
Bankgiro klart genom Nordea Kristinehamn.
Identifiering av samtliga fastigheter i området. Väntar på ”kartmaterial” från Storfors Kommun.

Skriven av Eric Birgersson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *