Lägesrapport onsdagen 2015-07-29

Hej alla Medlemmar!

Trots att det ju skall föreställa semestertider så ligger vi i föreningen i. Våra aktiviteter just nu är att värva medlemmar och teckna anslutningsavtal (detta fortsätter HELA augusti), upphandling av systemleverantör och kommunikationsleverantör (anbudstid t o m 31/7) samt upphandling av grävning som pågår t o m 31/8.

Till detta kommer att vi skall kontakta markägare för att komma överens om hur nätet skall dras fram på bästa sätt för dom. Vi kommer också att ta fram beskrivningar om grävningar på egen tomt och hur montering av skåp på era ytterväggar skall utföras. Vi ska också ragga några som kan hjälpa er att gräva, De kommer att läggas ut på www.sbfiber.se, vår hemsida.

Vi har idag mer än 600 undertecknade kontrakt! Den som hade trott det får räcka upp handen. Det är mer ån roligt att så många vill vara med. Det finns

ännu några medlemmar som inte skrivit på avtalet. Snälla ni, vänta inte utan gör slag i saken! Det finns också några som valt att inte bli medlemmar och vi

vill gärna komma i kontakt med er. Ring någon i styrelsen om ni är osäker på nyttan med fibern. Gå med nu till ett pris som aldrig återkommer!

Vi vill tacka alla positiva medlemmar och hoppas på en solig augusti.

Bjurtjärns fiber genom Stefan Arvidsson

2015-05-06

2015-05-06

Extra Årsstämma…

Beslut om nytt namn: Bjurtjärns Fiber Ekonomisk Förening eftersom vi nu finns i hela bygden.

Beslut om nya stadgar eftersom vi ska äga och driva nätet och erbjuda tjänster som gruppavtal.

Takpris enligt årsstämmans beslut:  11 000 kr.

Föreningens årsstämma som ägde rum 15-04-14,  se nedan, beslutade om ett takpris på 11 000 kr/fastighet. Detta för att ge marginal för eventuella fördyringar utan att behöva utlysa en extra stämma.

OBS! maxpriset är fortfarande det vi tror och tidigare kalkylerat: max 10 000 kr.

Årsstämma 2015-04-14

150 Bjurtjärningar kom till årsstämman i församlingshemmet!

Medlemmarnas beslut  –  JA till fiber!

Beslut om utbyggnad togs på årsmötet 14/4. Minst 327 avtal måste skrivas för att vi ska starta upphandlingen. Vi fortsätter att värva medlemmar,  ju fler desto bättre pris.

Styrelseledamöter 2015       Period

Ordförande          Stefan Arvidsson                     V:a Mörkviken                    1 år

Vice Ordf               Harald Burö                             Lilla Bjurtjärnstorp            2 år

Sekreterare          Michael Johansson                 Dalbäcken                           1 år

Kassör                  Tf Örjan Alexandersson          Kväggen                              2 år

Ledamot                Jörgen Karlsson                       Prinsudden                        1 år

Ledamot                Göran Persson                        Boviken                               1 år

Ledamot                Mikael Lind                               Sundmyren                        2 år

Ledamot                Alf Håkansson                         Bjurtjärnstorp                    1 år

Ledamot                Leif Larsson                             Alkvettern                            2 år

Suppleant              Håkan Larsson                        Bjurtjärnstorp                    1 år

Suppleant              Johan Järlestedt                       Kväggeshyttan                  1 år

Revisor                   Anders Andersson                  Kväggeshyttan                  1 år

Revisorsuppl         Dan Hellberg                            Vilången                             1 år

Efter årsstämmans val   2015-04-14

2014-12-12

Vi påbörjar projektering nu för att kunna ansöka om de bidrag som kommer att finnas i början av 2015. Vi har skrivit kontrakt med företaget byNet för projektering och framtagande av material för ansökan. Vi kommer nu att kontakta alla permanent-

boende samt fritidshusägare som ej tecknat medlemskap. Vi måste ha klart vårt underlag senast 2015-02-28 för att kunna ansöka om stöd under mars.

Vi har sedan stormötet i Kyrksten 25/11 fått ca 90 nya medlemmar och är ca 200.

Ju fler som anmäler sig desto lägre pris per anslutning. Vi uppmanar därför alla intresserade att snarast anmäla sig som medlem i föreningen!

Vad kostar en anslutning?

Vi beräknar att en anslutning kommer att kosta ca 15000 kr per fastighet.

De som ansluter senare får ej del av det statliga bidraget utan får betala mer än det dubbla för sin anslutning. Man kan även ansluta sin fastighet utan att köpa tjänster direkt.

För fritidshusen kommer det att kunna göras korttidsabonnemang d.v.s. en helg, en vecka eller mer.

Det kommer att finnas möjlighet att teckna fiberlån via bank.

Styrelsen

2014-11-25

Stormöte i Änglagård i Kyrksten

Ett hundratal åhörare kom till Änglagård för information om

vad som är på gång inom fiberutbyggnad och bredband i

Bjurtjärn. Peter Farrington från Norra Bjurtjär hälsade alla välkomna och berättade att de har beslutat att ingå i Södra Bjurtjärns Fiber ekonomiska förening istället för att bilda en egen förening. Efter detta berättade Stefan Arvidsson ordförande och Bernt Johansson kassör i Södra Bjurtjärn om det viktiga i att vi blir många medlemmar och att man kommer att anlita företaget byNet för projektering av det blivande nätet. Därefter följde en mycket bra presentation av byNet, vad fiber är och varför vi behöver fiber för vårt bredband. Sven-Arne Thorstensson informerade på ett både lärorikt och roande sätt vilket uppskattades av åhörarna. Det fanns möjlighet att ställa frågor och många frågetecken  rätades nog ut. Efter en kortare fikarast fortsatte mötet med information om de operatörer som finns när det gäller kommunikation och de tjänster som kan levereras i form av bredband, TV och telefoni.

Åhörarna var mycket positiva och det informationsblad med anmälningsblankett som utdelades tog slut då vi bara kopierat ca

100 exemplar. De flesta verkade tycka att den kostnad vi beräknat

ca 15.000 kr/fastighet var ett bra pris. Vi informerade om möjligheten att anmäla sig med hjälp av vår hemsida. Deltagarna uppmanades också att berätta för grannar och bekanta om erbjudandet. Mötet avslutades och vi var alla mycket nöjda

med kvällen. Efter mötet undertecknades ett avtal om projektering av byNet och Södra Bjurjärns fiber.

Styrelsen

2014-11-16

Stormöte om fiber kommer att äga rum på Änglagård i Kyrksten 25/11 kl 18.30 !!!

Beslut taget vid styrelsemöte 2014.11.13 innebär att:

Föreningen kommer att omfatta hela Bjurtjärn och vi påbörjar projektering nu för att kunna ansöka om de bidrag som kommer att finnas i början av 2015. Vi har inlett ett samarbete med företaget byNet för projektering och framtagande av material för ansökan.

Vad kostar en anslutning?

Vi beräknar att en anslutning kommer att kosta ca 15000 kr/fastighet.

Abonnemang kan göras för kortare perioder, speciellt bra för fritidshus

Det kommer att finnas möjlighet att teckna fiberlån via bank.

OBS! De som är med från början får del av det statliga stödet på 60%, om föreningen beviljas detta.

Styrelsen

2014-05-28

2014-05-28

Vi har haft kontakt med RALA och byNet angående grovprojektering av vårt område. Genom kontakter med Ölme Fiberförening har vi också fått kontakt med IP-Only som är deras leverantör och även med Kristinehamns stadsnät som är en del av IP-Only. Dessa kontakter har resulterat i att vi nu skall registrera samtliga tänkbara anslutningar i vårt område. Detta underlag används sedan för att ta fram en detaljerad beskrivning av vårt område med fiberförläggning och den utrustning som behövs för hela installationen. Underlaget ligger sedan till grund för det pris varje fastighet skall betala.

Det är mycket viktigt att alla som kan tänka sig vilja ha fiber till sitt hem anmäler sig till vår förening snarast.

Många anslutningar ger ett lägre pris.

RALA – projekterar fibernät

byNet – projekterar fibernät

IP-Only – bygger fibernät (stadsnät och

landsbygdsnät) –

Kristinehamns stadsnät –

Nyheter 2013

2013-10-20
Karlskoga Elnät och Karlskoga Stadsnät har lovat att inom kort möta oss
för framtida möjligheter. Fortfarande tyst från Telia, som inte tycks intresserade av vårt projekt.

2013-10-10
Styrelsen inventerar nu den sista gruppen boende/sommarstugeägarna.
Arbetet klart senast v 44. Beslut om skyltar, att sätta upp vid alla infarter till södra Bjurtjärn. Ny lättare webbadress fixad. Dock kör vi forward till den gamla tills vidare.

2013-09-24
Förstudiepengar klart från Leader nu väntar vi bara på Länsstyrelsens OK. Det har visat sig att det är komplicerat att konstruera en fastighetsägarlista bl.a. därför att vissa fastighetsägare ibland äger många tomter och de boende inte alltid är
desamma som ägarna. En lösning är att vi delar upp området mellan oss och inventerar utifrån den karta vi har.

2013-04-28
Organisationsnummer klart genom Bolagsverket.
Bankgiro klart genom Nordea Kristinehamn.
Identifiering av samtliga fastigheter i området. Väntar på ”kartmaterial” från Storfors Kommun.

Nyheter 2012

2012-10-31
Styrelsen konstituerar sig. Arbetet med ansökan om organisationsnummer till Bolags-
verket startas. Ansökan om Bankgiro. Ansökan om förstudiepengar hos Leader.
Hemsida, kartor och kontakt med Karlskoga Energi tas.

2012-10-31
Förenings-bildnings-möte i Bygdegårn. Föreningen bildas. Stadgar, område och avgifter
klubbas.

2012-08-21
Byalaget kallar till stormöte i Bygdegårn. Kommunen, Telia, Scanova och projektledaren
för Fiber i Byn Roy Ottosson informerar. Stort intresse, planeringsgrupp/interimsstyrelse bildas.

2012-05-29
Byalagets styrelse kallar Kommunen till bygdegårn och diskuterar en framtida utbyggnad av fiber
i Bjurtjärn