Lägesrapport onsdagen 2015-07-29

Hej alla Medlemmar! Trots att det ju skall föreställa semestertider så ligger vi i föreningen i. Våra aktiviteter just nu är att värva medlemmar och teckna anslutningsavtal (detta fortsätter HELA augusti), upphandling av systemleverantör och kommunikationsleverantör (anbudstid t o m 31/7) samt upphandling av grävning som pågår t o m 31/8. Till detta kommer att […]

Läs mer

2015-05-06

2015-05-06 Extra Årsstämma… Beslut om nytt namn: Bjurtjärns Fiber Ekonomisk Förening eftersom vi nu finns i hela bygden. Beslut om nya stadgar eftersom vi ska äga och driva nätet och erbjuda tjänster som gruppavtal. Takpris enligt årsstämmans beslut:  11 000 kr. Föreningens årsstämma som ägde rum 15-04-14,  se nedan, beslutade om ett takpris på 11 […]

Läs mer

Årsstämma 2015-04-14

150 Bjurtjärningar kom till årsstämman i församlingshemmet! Medlemmarnas beslut  –  JA till fiber! Beslut om utbyggnad togs på årsmötet 14/4. Minst 327 avtal måste skrivas för att vi ska starta upphandlingen. Vi fortsätter att värva medlemmar,  ju fler desto bättre pris. Styrelseledamöter 2015       Period Ordförande          Stefan Arvidsson                     V:a Mörkviken                 […]

Läs mer

2014-12-12

Vi påbörjar projektering nu för att kunna ansöka om de bidrag som kommer att finnas i början av 2015. Vi har skrivit kontrakt med företaget byNet för projektering och framtagande av material för ansökan. Vi kommer nu att kontakta alla permanent- boende samt fritidshusägare som ej tecknat medlemskap. Vi måste ha klart vårt underlag senast […]

Läs mer

2014-11-25

Stormöte i Änglagård i Kyrksten Ett hundratal åhörare kom till Änglagård för information om vad som är på gång inom fiberutbyggnad och bredband i Bjurtjärn. Peter Farrington från Norra Bjurtjär hälsade alla välkomna och berättade att de har beslutat att ingå i Södra Bjurtjärns Fiber ekonomiska förening istället för att bilda en egen förening. Efter […]

Läs mer

2014-11-16

Stormöte om fiber kommer att äga rum på Änglagård i Kyrksten 25/11 kl 18.30 !!! Beslut taget vid styrelsemöte 2014.11.13 innebär att: Föreningen kommer att omfatta hela Bjurtjärn och vi påbörjar projektering nu för att kunna ansöka om de bidrag som kommer att finnas i början av 2015. Vi har inlett ett samarbete med företaget […]

Läs mer

2014-05-28

2014-05-28 Vi har haft kontakt med RALA och byNet angående grovprojektering av vårt område. Genom kontakter med Ölme Fiberförening har vi också fått kontakt med IP-Only som är deras leverantör och även med Kristinehamns stadsnät som är en del av IP-Only. Dessa kontakter har resulterat i att vi nu skall registrera samtliga tänkbara anslutningar i […]

Läs mer

Nyheter 2013

2013-10-20 Karlskoga Elnät och Karlskoga Stadsnät har lovat att inom kort möta oss för framtida möjligheter. Fortfarande tyst från Telia, som inte tycks intresserade av vårt projekt. 2013-10-10 Styrelsen inventerar nu den sista gruppen boende/sommarstugeägarna. Arbetet klart senast v 44. Beslut om skyltar, att sätta upp vid alla infarter till södra Bjurtjärn. Ny lättare webbadress […]

Läs mer

Nyheter 2012

2012-10-31 Styrelsen konstituerar sig. Arbetet med ansökan om organisationsnummer till Bolags- verket startas. Ansökan om Bankgiro. Ansökan om förstudiepengar hos Leader. Hemsida, kartor och kontakt med Karlskoga Energi tas. 2012-10-31 Förenings-bildnings-möte i Bygdegårn. Föreningen bildas. Stadgar, område och avgifter klubbas. 2012-08-21 Byalaget kallar till stormöte i Bygdegårn. Kommunen, Telia, Scanova och projektledaren för Fiber i […]

Läs mer