Protokoll från stämmor 2021

Den 29 juni genomfördes en årsstämma för fiberföreningen . Av flera orsaker beslöts att en ny stämma skulle hållas i augusti trots att datum för årsstämman då överskridits. Stämman i augusti ersätter därför stämman från juni men för fullständighetens skull publiceras även anteckningarna från den första stämman. Dessa gäller ej som officiellt protokoll för SBFiber. Formella dokument som revisionsrapport och årsberättelse är lika för båda tillfällen.

Protokoll från denna första stämma återfinns här

Den 17 augusti genomfördes sedan årsstämma nr 2 för föreningen.

Protokoll från stämman den 17 augusti finns här

Fullständig dokumentation från den 17 augusti återfinns under fliken protokoll.

Skriven av Jan-Olov Blix

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *