Lägesrapport 16-10-07

Information angående fiber i Bjurtjärn den 6/10 2016

För att nå ut till flera än de som har dator/mobil och kan kolla vår hemsida har vi tacksamt mottagit erbjudandet att följa med Byabladet till er alla. Vi har nu avtal med i stort sett alla markägare och kan därmed gräva till alla 740-750 medlemmar i föreningen. Vi har grävt uppemot 10 mil och mer än 500 tomter är klara. Det har blåsts fiber i mer än 100 anslutningar och vi kommer inom kort att börja svetsa i dosorna på fastighetens yttervägg. Vi väntar på stamledningen som kommer från Kristinehamn och passerar oss via Bjurtjärns kyrka och upp emot Storfors. Stamledningen grävs av byNet och vi kan samförlägga vår fiber tillsammans med den. Det återstår också en del arbeten med att borra passager under

TRV´s vägar. Vi har också 3 platser där sjökabel kommer att förläggas.

Olyckligtvis har erbjudanden om anslutning till IP-onlys nät delats ut till några av våra medlemmar. Ni kan bortse från dessa och vara lugna. Ni är ju medlemmar i Bjutjärns Fiber och berörs inte av andra aktörer.

Vår ekonomiska situation är god och vi ligger något under den kalkyl som tagits fram. Som ni vet får vi vårt stöd från myndigheterna och IP-only först när nätet är igångkört. Detta har gjort att vi fakturerat den sista andelsavgiften redan nu. Vi hoppas att vi kommer att kunna återbetala en del av den.

VIKTIGT!

Det är viktigt att alla snarast monterar sina dosor för fortsatt arbete. Ni kan anlita Elmodul i Kristinehamn för detta, till en kostnad av 650 kr. Om ni har problem eller funderingar kontakta oss i föreningens styrelse.

Dosor kommer att utdelas till samtliga som ännu inte fått några. Vi har idag (torsdag 6/10) fått ytterligare ett antal.

TJÄNSTER

Vi har en längre tid haft diskussioner med tjänsteleverantörer och kan därigenom erbjuda gruppavtal till förmånliga priser. Bredband 100/10, ett 20-tal TV-kanaler och fast telefoni kan fås för 300 kr vid en avtalsperiod om 60 månader. Vi kommer att informera mera när det är klart med en tjänsteleverantör.

OMRÅDEN DÄR VI GRÄVT ELLER GRÄVER

Från Vassgårdanäs till Kexsundsbron har vi grävt överallt utom Kojnäset/Dyviken (pågår). Dvs Kexsundet fritid, Kexsundet samt Prinsudden.

Samt återstående: Kväggestorp en fastighet , Åsviken fyra fastigheter , Väringsvikstorp en fastighet samt Dalåsen en fastighet.

Mellan Dalåsen och området strax norr om länsgränsen är allt klart. Dvs Sundet, Viviken, Västra Mörkviken, Östra Mörkviken samt Boviken.

På andra sidan bron har vi grävt Stensnäs, Stensviken, Bygget, Frövetterstorp,från kyrkan till Färnbotten, Ullvetterstorp, Smedstorp, Rådetorp,Bjurtjärnstorp (pågår), Södra Ullvettern (pågår), Herrnäset, Fallet, Ladufallet, Låssbyn, Alkvettern, Runsås, Kyrksten (tomter), Herrsjötorp (pågår), Hult/Lövbacka (pågår).

MEDIAKONVERTERARE

Dessa ska också monteras inomhus och kommer att levereras inom en nära framtid.

NÄR BLIR VI KLARA?

Det är svårt att veta. Vi hoppas hinna gräva klart det mesta innan årsskiftet. Återstår sedan blåsning och svetsning av fibern. Tre nodhus skall byggas upp för att sprida signalerna i våra tre områden. Konfigurering av noderna, kontroller skall göras samt  beställning av tjänster. Vi hoppas vara klara i slutet av våren.

Stamledningens framåtskridande påverkar också vårt arbete.

VÄGAR

Det är givetvis så att vårt grävande inte passerat spårlöst. Det vimlar av stenar och lera och vi åtgärdar och

fyller igen med grus och slätar till eller sladdar. Vi har nu en kunnig person som ska ha koll på åtgärder som behövs. Den slutliga kontrollen med åtgärder kommer att göras senare eftersom vägarnas skick förändras vid regn och kyla.

TJÄNSTER en gång till…….

Gå in på www.byalagsportalen.se, där finns det utbud ni kan välja tjänster ur. Om ni inte har dator be någon bekant eller släkting visa er vad som finns. Uppsägning av nuvarande tjänster kan göras när vi kan uppskatta tändningen av vårt nät. Tändningen kommer att göras i etapper med början i det södra området!

Hälsningar Styrelsen

Skriven av Eric Birgersson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *