Information 2018-05-06

Information  2018-05-06

Tändning av nätet och felsökning

Det är fortfarande några som ej hjälpt oss att kunna kontrollera om anslutningen fungerar eller som har rapporterat fel men inte medverkat till att vi kan åtgärda felet.

Ni måste snarast kontakta oss i annat fall kan vi tvingas ta ut en högre avgift för er fiberanslutning.

Gruppavtal och tilläggsavtal med Comhem

Det är viktigt att ni sköter inbetalningarna till föreningen för att kunna fortsätta att få det förmånliga priset! Fakturering görs kvartalsvis och abonnemang gäller för 3 månader i taget. Vi håller på och utreder de fall där medlemmar ej fullföljt signerade avtal, utan har tecknat avtal med andra tjänsteoperatörer.

NÄSTA FAKTURA förfaller i slutet av juni och avser juli – september.

Serviceavgiften SKALL betalas av ALLA.

Den har inget att göra med om man är inkopplad och använder nätet eller ej. Pengarna behövs till bokföring, ekonomi, utgifter för att hålla HELA nätet igång och utsättning, byte av vägtrummor, kostnad för asfaltering mm. Vi är i färd med att skicka ut påminnelser genom Svea ekonomi som lägger på ytterligare 60 SEK på fakturan.

Medlemsavgifter för 2017

Ekonomitjänst har vid genomgång upptäckt att många ej betalt medlemsavgift för 2017. Vi har därför sänt ut nya fakturor till de som INTE ANGETT BETALARE etc och vi måste be om att få se verifikationer på gjord inbetalning. Vi kan ju inte se om du betalat om medlemsnr, namn eller fastighetsbeteckning saknas.

Det räcker inte att bestrida fakturan utan ni måste kunna visa att betalning gjorts.

Vi är i färd med att skicka ut påminnelser genom Svea ekonomi som lägger på ytterligare 60 SEK på fakturan.

Den som ej betalat sin medlemsavgift kan stängas av från att använda sin anslutning. Att vara medlem är ett villkor för att bli ansluten.

Faktura för Medlemsavgift för 2018 kommer att sändas ut inom kort.

SLUTBESIKTNING av nätet utfördes av ÅF 2018.03.08 med beröm godkänt som betyg. Vi jobbar nu vidare med dokumentation till Länsstyrelsen för att få resten av stödet från Jordbruksverket.

Vi vill tacka er som ställt upp med 2 dagsverken och alla som hjälpt oss vid projektering och grävning eller hjälpt oss på annat sätt och alla som betalt alla fakturor!!

Föreningsstämma kommer att hållas i slutet av juni. Detta för att kunna avsluta projektet och kunna börja med förvaltningsfasen av vårt nät.

Ytterligare information kommer att publiceras efter hand. Om ni har frågor, maila via hemsidan.

Hälsningar

Styrelsen

Skriven av Eric Birgersson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *