Detta händer just nu 2018-01-16

2018-01-16

Detta händer just nu

I slutet av nästa vecka eller veckan därpå, beroende på vädret, kommer äntligen tändning av nod 3:3 nord igång.

Vi jobbar givetvis fortfarande vidare med LPN med dem som har problem inom de olika områdena.

ALLA MÅSTE NU SE TILL ATT HA SINA MEDIEOMVANDLARE INKOPPLADE OCH TÄNDA!!

VG och ställ frågor och rapportera problem på vår hemsida www.sbfiber.se.

Glöm inte att uppge namn, adress och telefonnummer!

Vi ringer runt och kontrollerar er status och vidarebefordrar era uppgifter till IP-Only.

Vi kommer att skicka ut fakturor på resterande obetalda medlemsavgifter för 2017 samt  för 2018 års medlemsavgift. Abonnemangsavgift för gruppavtal kommer att skickas ut i tur och ordning i den takt de olika områdena tänds. Nod 1 är på gång att skickas ut.

Som vi skrev på hemsidan 18 december så har faktura på serviceavgiften skickats till er i dagarna. Serviceavgiften avser hela 2018 och är en engångsavgift. Den skall betalas av alla medlemmar och vi ber er att betala snarast.

Pga för oss okända orsaker har vissa datum blivit felaktiga på fakturan. Detta kan ha orsakats vid hantering av fakturorna i Visma eller på Nordea. Som sagts ovan, betala snarast eftersom föreningen har fakturor att betala men  stödet från IP-Only och Länsstyrelsen/Jordbruksverket utbetalas först när projektet är klart och har inspekterats.

Ni som tecknat er för Gruppavtal. Ring till ComHem på 90-222 och aktivera avtalet. Det krävs att ni har 2 gröna lampor och att IPO har rapporterat till Comhem. Viss turbulens kan uppstå i denna hantering. Glöm ej att säga att det är från Bjurtjärn samt uppge er adress och att det gäller gruppavtal.

Ni som säljer er fastighet måste göra en överlåtelse av er anslutning till nästa ägare!

Den nya ägaren skall också bli medlem, teckna anslutningsavtal samt teckna ett tjänsteavtal. Blanketter finns på hemsidan att ladda hem och skriva ut. Maila till oss om ni har frågor eller problem. Vi kan skicka materialet med posten om ni så önskar.

OBS! Ange alltid fakturanummer och medlemsnummer vid betalning!

GOD FORTSÄTTNING!!

Styrelsen

Skriven av Eric Birgersson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *