2017-06-20

Angående Serviceavgiften

Vi har förstått att det uppstått frågor kring serviceavgiften föreningen kommer att ta ut.
Som alla vet är Fiberföreningen inget vinstdrivande företag och vi har som syfte att värna om medlemmarnas bästa och tar endast ut avgifter och kostnader om och när det finns ett behov, serviceavgiften är en sådan.

I våra stadgar har vi beskrivit att en avgift kommer tas ut och som skulle regleras i anslutningsavtalen. Vid det tillfället var inte samtliga kostnader kända för oss varför vi valde att vänta med att besluta om nivån som vi beskriver nedan.

Fiberföreningen har kostnader som måste täckas av medlemmarna. Eftersom vi inte vill att medlemmarnas insatser ska bekosta dessa löpande kostnader tar vi ut en serviceavgift på i nuläget 600 kr/år. Av dessa går hälften till att bekosta bokföring, momsredovisning, skattehantering samt redovisning av föreningens kassa och likviditet som utförs av en redovisningsbyrå. En stor del av det övriga behövs som buffert för att kunna betala material och jobb för underhåll av bl.a. vägar.
Vi behöver också resurser för att ersätta de som utför jobb av olika slag t ex montera skåp.

Som förening måste vi vidare ha medel att täcka kostnader för utsättning av vårt nät när utsättning behövs vid byggnationer av olika slag i vårt område. Vi ansvarar för att detta görs och måste då anlita Metria och liknande företag.

Eftersom vi är en förening måste denna avgift betalas av samtliga medlemmar, oavsett vilket tjänsteavtal man valt, öppen plattform samt för de som avstår att koppla in tjänster.

Hälsningar

Styrelsen

Skriven av Eric Birgersson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *