Lägesrapport 2018-03-18

Lägesrapport     2018-03-18 Tändning av nätet och felsökning För att kunna kontrollera alla anslutningar måste vi ha tillgång till ert hus. Vi ber er därför att lämna nyckel med noggrant angiven adress och namn samt mobilnummer. Vi har ca 50 st anslutningar som måste åtgärdas inom april månad. Maila på hemsidan om du har frågor. Du […]

Läs mer

Detta händer just nu 2018-01-16

2018-01-16 Detta händer just nu I slutet av nästa vecka eller veckan därpå, beroende på vädret, kommer äntligen tändning av nod 3:3 nord igång. Vi jobbar givetvis fortfarande vidare med LPN med dem som har problem inom de olika områdena. ALLA MÅSTE NU SE TILL ATT HA SINA MEDIEOMVANDLARE INKOPPLADE OCH TÄNDA!! VG och ställ […]

Läs mer

2017-12-19

Detta händer eller händer ej just nu IP-Only´s planerade tändning av nod 3:1 väst och 3:1 syd har något försenade tänts upp. Nod 2´s tändning har försenats eftersom det saknas komponenter i nodhuset, IPO´s ansvar. Vi vet ej när tändning kan göras, förhoppningsvis under veckan. Vi har också några blåsstopp och andra konstigheter som skall […]

Läs mer

2017-11-26

Läget när det gäller tändning just nu Försening av tändning fortsätter … IP-Only´s planerade tändning av nod 3:1 väst har försenats bl a på grund av problem med stambyggande, transporter av material och tekniskt strul. Vi hoppas att de kommer igång så snart som möjligt denna vecka. Nästa nod 3:2 syd kommer att tändas minst en vecka […]

Läs mer

2017-11-04

Läget när det gäller tändning och andra nyheter Försening av tändning… Som många har upptäckt fungerar inte tändningen av anslutningarna. Vi har fått meddelande från IP-Only att tändningen av område 3.1 Väst, väster om kyrkan mm kan starta först under vecka 46. Detta pga ett antal förseningar i stambyggande, komponenter till nodhus mm. I övrigt […]

Läs mer

2017-09-10

Äntligen!!! Tidsplan Bjurtjärn tändning Vi har till slut kunnat komma överens med entreprenörerna när det gäller blåsning, svetsning och styrd borrning. Tändningen kommer att göras i den ordning som anges nedan. Det är viktigt att alla monterar medieomvandlarna inom respektive område snarast. Alla måste snarast skriva under tjänsteavtal för att bli inkopplade. De som inte […]

Läs mer

2017-08-24

Senaste nytt om tändning av nod 1, södra delen Tändningen skjuts upp till 15 september. Fiberföreningen kommer att vara klar med blåsning och svetsning i tid. Comhem är klara med sitt och kommer att skicka infomaterial inom kort. Detta material skall distribueras av föreningen. Det som orsakar framflyttandet är att stamledningen från Kristinehamn inte blir […]

Läs mer

2017-07-27

Nyheter Bjurtjärns Fiber Nytt besked angående tändning av nod 1 Södra delen. Den planerade tändningen flyttas 2 veckor framåt. Detta pga att stammen till Kristinehamn ej är klar samt att det är brist på resurser för blåsning/svetsning. Området har åter utökats till att omfatta Strömsnäs, Stensnäs och Halludden norr om bron. Detta pga att dimensionering […]

Läs mer

2017-06-30

Tändning av Bjurtjärns fiber etapp 1 (södra delen) kommer att göras 15/8 Efter överenskommelse med IP-only och Com Hem har vi beslutat att detta datum skall vi köra igång. Vi påverkas av ett antal faktorer som gör att detta datum är lämpligt. Medieomvandlare måste hämtas och avtal måste skrivas, gäller alla medlemmar! Som medlem måste […]

Läs mer

2017-06-20

Angående Serviceavgiften ​ Vi har förstått att det uppstått frågor kring serviceavgiften föreningen kommer att ta ut. Som alla vet är Fiberföreningen inget vinstdrivande företag och vi har som syfte att värna om medlemmarnas bästa och tar endast ut avgifter och kostnader om och när det finns ett behov, serviceavgiften är en sådan. I våra […]

Läs mer