Nytt bankgiro

Hej!

På fakturor som skickas hädanefter så är det ett nytt bankgiro-nummer som fakturan skall betalas till.

Detta då vi inför OCR-nummer på fakturorna för att minska den administrativa kostnaden för fakturorna.

Har ni frågor så är det bara att höra av sig till styrelsen.

Med vänliga hälsningar,

Eric Birgersson, ordförande.

Information 2018-05-06

Information  2018-05-06

Tändning av nätet och felsökning

Det är fortfarande några som ej hjälpt oss att kunna kontrollera om anslutningen fungerar eller som har rapporterat fel men inte medverkat till att vi kan åtgärda felet.

Ni måste snarast kontakta oss i annat fall kan vi tvingas ta ut en högre avgift för er fiberanslutning.

Gruppavtal och tilläggsavtal med Comhem

Det är viktigt att ni sköter inbetalningarna till föreningen för att kunna fortsätta att få det förmånliga priset! Fakturering görs kvartalsvis och abonnemang gäller för 3 månader i taget. Vi håller på och utreder de fall där medlemmar ej fullföljt signerade avtal, utan har tecknat avtal med andra tjänsteoperatörer.

NÄSTA FAKTURA förfaller i slutet av juni och avser juli – september.

Serviceavgiften SKALL betalas av ALLA.

Den har inget att göra med om man är inkopplad och använder nätet eller ej. Pengarna behövs till bokföring, ekonomi, utgifter för att hålla HELA nätet igång och utsättning, byte av vägtrummor, kostnad för asfaltering mm. Vi är i färd med att skicka ut påminnelser genom Svea ekonomi som lägger på ytterligare 60 SEK på fakturan.

Medlemsavgifter för 2017

Ekonomitjänst har vid genomgång upptäckt att många ej betalt medlemsavgift för 2017. Vi har därför sänt ut nya fakturor till de som INTE ANGETT BETALARE etc och vi måste be om att få se verifikationer på gjord inbetalning. Vi kan ju inte se om du betalat om medlemsnr, namn eller fastighetsbeteckning saknas.

Det räcker inte att bestrida fakturan utan ni måste kunna visa att betalning gjorts.

Vi är i färd med att skicka ut påminnelser genom Svea ekonomi som lägger på ytterligare 60 SEK på fakturan.

Den som ej betalat sin medlemsavgift kan stängas av från att använda sin anslutning. Att vara medlem är ett villkor för att bli ansluten.

Faktura för Medlemsavgift för 2018 kommer att sändas ut inom kort.

SLUTBESIKTNING av nätet utfördes av ÅF 2018.03.08 med beröm godkänt som betyg. Vi jobbar nu vidare med dokumentation till Länsstyrelsen för att få resten av stödet från Jordbruksverket.

Vi vill tacka er som ställt upp med 2 dagsverken och alla som hjälpt oss vid projektering och grävning eller hjälpt oss på annat sätt och alla som betalt alla fakturor!!

Föreningsstämma kommer att hållas i slutet av juni. Detta för att kunna avsluta projektet och kunna börja med förvaltningsfasen av vårt nät.

Ytterligare information kommer att publiceras efter hand. Om ni har frågor, maila via hemsidan.

Hälsningar

Styrelsen

Lägesrapport 2018-03-18

Lägesrapport     2018-03-18

Tändning av nätet och felsökning

För att kunna kontrollera alla anslutningar måste vi ha tillgång till ert hus.

Vi ber er därför att lämna nyckel med noggrant angiven adress och namn samt mobilnummer. Vi har ca 50 st anslutningar som måste åtgärdas inom april månad.

Maila på hemsidan om du har frågor. Du som inte har monterat medieomvandlare måste göra det nu. Nån från föreningen kommer att ringa runt och kontakta er.

Gruppavtal och tilläggsavtal med Comhem

Om du har enbart gruppavtal faktureras detta av föreningen kvartalsvis i förväg.

Kostnaden är 340 SEK per månad plus 30 SEK för eventuella syskonavtal.

ALLA tillägg ovanpå detta t ex Silver, Guld, högre hastighet, bättre telefoni FAKTURERAS av Comhem.

Det är viktigt att ni sköter inbetalningarna till föreningen för att kunna fortsätta att få det förmånliga priset!

NÄSTA FAKTURA förfaller i början av APRIL. Skulle egentligen vara 30 mars, men vi har noggrant gått igenom Comhem´s underlag vilket fördröjt utskicket.

Serviceavgiften SKALL betalas av ALLA.

Den har inget att göra med om man är inkopplad och använder nätet eller ej. Pengarna behövs till bokföring, ekonomi, utgifter för att hålla HELA nätet igång och utsättning, byte av vägtrummor, kostnad för asfaltering mm. De som ej betalar kan förvänta att föreningen kommer att gå till Inkasso för betalning.

Medlemsavgifter för 2017

Ekonomitjänst har vid genomgång upptäckt att många ej betalt medlemsavgift för 2017. Vi har därför sänt ut nya fakturor till de som INTE ANGETT BETALARE etc och vi måste be om att få se verifikationer på gjord inbetalning. Vi kan ju inte se om du betalat om medlemsnummer, namn eller fastighetsbeteckning saknas.

Faktura för Medlemsavgift för 2018 kommer att sändas ut senare i vår.

SLUTBESIKTNING av nätet av Ångpanne Föreningen 2018.03.08 och resultat  GODKÄNT!!

Det känns ju givetvis bra och vi kan gå vidare med Länsstyrelsen för att få resten

av stödet från Jordbruksverket.

Hälsningar

Styrelsen

Detta händer just nu 2018-01-16

2018-01-16

Detta händer just nu

I slutet av nästa vecka eller veckan därpå, beroende på vädret, kommer äntligen tändning av nod 3:3 nord igång.

Vi jobbar givetvis fortfarande vidare med LPN med dem som har problem inom de olika områdena.

ALLA MÅSTE NU SE TILL ATT HA SINA MEDIEOMVANDLARE INKOPPLADE OCH TÄNDA!!

VG och ställ frågor och rapportera problem på vår hemsida www.sbfiber.se.

Glöm inte att uppge namn, adress och telefonnummer!

Vi ringer runt och kontrollerar er status och vidarebefordrar era uppgifter till IP-Only.

Vi kommer att skicka ut fakturor på resterande obetalda medlemsavgifter för 2017 samt  för 2018 års medlemsavgift. Abonnemangsavgift för gruppavtal kommer att skickas ut i tur och ordning i den takt de olika områdena tänds. Nod 1 är på gång att skickas ut.

Som vi skrev på hemsidan 18 december så har faktura på serviceavgiften skickats till er i dagarna. Serviceavgiften avser hela 2018 och är en engångsavgift. Den skall betalas av alla medlemmar och vi ber er att betala snarast.

Pga för oss okända orsaker har vissa datum blivit felaktiga på fakturan. Detta kan ha orsakats vid hantering av fakturorna i Visma eller på Nordea. Som sagts ovan, betala snarast eftersom föreningen har fakturor att betala men  stödet från IP-Only och Länsstyrelsen/Jordbruksverket utbetalas först när projektet är klart och har inspekterats.

Ni som tecknat er för Gruppavtal. Ring till ComHem på 90-222 och aktivera avtalet. Det krävs att ni har 2 gröna lampor och att IPO har rapporterat till Comhem. Viss turbulens kan uppstå i denna hantering. Glöm ej att säga att det är från Bjurtjärn samt uppge er adress och att det gäller gruppavtal.

Ni som säljer er fastighet måste göra en överlåtelse av er anslutning till nästa ägare!

Den nya ägaren skall också bli medlem, teckna anslutningsavtal samt teckna ett tjänsteavtal. Blanketter finns på hemsidan att ladda hem och skriva ut. Maila till oss om ni har frågor eller problem. Vi kan skicka materialet med posten om ni så önskar.

OBS! Ange alltid fakturanummer och medlemsnummer vid betalning!

GOD FORTSÄTTNING!!

Styrelsen

2017-12-19

Detta händer eller händer ej just nu

IP-Only´s planerade tändning av nod 3:1 väst och 3:1 syd har något försenade tänts

upp. Nod 2´s tändning har försenats eftersom det saknas komponenter i nodhuset,

IPO´s ansvar. Vi vet ej när tändning kan göras, förhoppningsvis under veckan. Vi har också några blåsstopp och andra konstigheter som skall rättas till av LPN och Jordells inom nod 2

Efter nyår kommer slutligen nod 3:3 nord igång.

Vi jobbar givetvis vidare med LPN med dom som har problem inom de olika områdena.

ALLA MÅSTE FORTFARANDE HA SINA MEDIEOMVANDLARE INKOPPLADE OCH TÄNDA!!

VG och ställ frågor och rapportera problem på vår hemsida www.sbfiber.se.

Vi kommer att skicka ut fakturor på medlemsavgift 2016, serviceavgift samt 2017 års medlemsavgift. Avgift för gruppavtal kommer att skickas ut i tur och ordning i den takt

de olika områdena tänds. Nod 1 är på gång.

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!!

Styrelsen

2017-11-26

Läget när det gäller tändning just nu

Försening av tändning fortsätter …

IP-Only´s planerade tändning av nod 3:1 väst har försenats bl a på grund av problem med stambyggande, transporter av material och tekniskt strul. Vi hoppas att de kommer igång så snart som möjligt denna vecka. Nästa nod 3:2 syd kommer att tändas minst en vecka senare. Efter dessa kommer nod 2 att tändas och slutligen kommer nod 3:3 nord igång.

Vi vill inte lova något men föreningen och LPN jobbar ihärdigt på.

Vi jobbar vidare med dom som har problem inom de olika områdena.

ALLA MÅSTE HA SINA MEDIEOMVANDLARE INKOPPLADE OCH TÄNDA!!

VG och ställ frågor och rapportera problem på vår hemsida www.sbfiber.se.

Vi återkommer senare med nya tidpunkter för tändning.

Hälsningar

Styrelsen

2017-11-04

Läget när det gäller tändning och andra nyheter

Försening av tändning…

Som många har upptäckt fungerar inte tändningen av anslutningarna. Vi har fått meddelande från IP-Only att tändningen av område 3.1 Väst, väster om kyrkan mm kan starta först under vecka 46. Detta pga ett antal förseningar i stambyggande, komponenter till nodhus mm. I övrigt skall allt vara klart när det gäller svetsning av skåp och fastigheter i området. Vi vet i dagsläget inte hur detta kan komma att påverka fortsättningen.

Vi kommer att ha ett möte med blåsare/svetsare på måndag och vet då mer om läget. Vi måste snarast ta hand om de som inte är klara på område 1 på södra delen.

Vi ber er alla att snarast slå på medieomvandlarna och i de fall de ej monterats måste detta göras snarast. Det är annars svårt att kunna se vad fel i anslutningen beror på.

Vi återkommer under nästa vecka eller i början på vecka 45 med nya tidpunkter för tändning.

Hälsningar

Styrelsen