Viktig information om Gruppavtal Uppdaterad

Bjurtjärns Fiber EF har nu sagt upp gruppavtalet med COMHEM. Detta innebär att medlemmar som tecknat detta avtal kommer att behöva skaffa nytt avtal antingen direkt med COMHEM eller med annan leverantör i god tid före den 30/9 2020. Styrelsen har av flera skäl beslutat att inte ingå något nytt gruppavtal med COMHEM. Möjliga leverantörer […]

Läs mer

Svar på frågor kring serviceavgiften

I samband med utskickandet av fakturor för medlemsavgift och serviceavgift har ett antal frågor dykt upp på hemsidan och i telefonsamtal till några av styrelsemedlemmarna. Nedanstående tillsammans med inlägg från Ordföranden i andra trådar hoppas vi besvarar de frågor som medlemmarna har. Styrelsen tackar samtidigt för de positiva kommentarer som lämnats. Föreningen består av ca […]

Läs mer

Störningar på TV-bild

Hej, ordförande här igen. Det har kommit till styrelsen kännedom att många fortfarande har problem med dålig TV-bild trots löst driftstörning. För att problemet skall lösas så fort som möjligt är det bra om ni gör en felanmälan på detta till er tjänsteleverantör. //Eric

Läs mer

Driftstörning

Hej, ordförande här. Som somliga märkt så har IP-Only ett större driftfel i sitt nät här i Bjurtjärn. https://www.ip-only.se/blog/2019/01/15/network-disturbance-bjurtjarn/ Detta är tyvärr inget som föreningen kan påverka utan felet ligger hos vår kommunikationsoperatör, IP-Only.Vi kan beklagar problemet å IP-Onlys vägar och hoppas att felet löses på snabbast möjliga sätt.

Läs mer

Nytt bankgiro

Hej! På fakturor som skickas hädanefter så är det ett nytt bankgiro-nummer som fakturan skall betalas till. Detta då vi inför OCR-nummer på fakturorna för att minska den administrativa kostnaden för fakturorna. Har ni frågor så är det bara att höra av sig till styrelsen. Med vänliga hälsningar, Eric Birgersson, ordförande.

Läs mer

Ny hemsida

Hej, Styrelsen har nu satt upp en ny hemsida med den viktigaste informationen från den gamla sidan. Om ni saknar något så kan ni fortfarande komma åt den gamla hemsidan här: http://norakatkits.wixsite.com/byalaget /Styrelsen

Läs mer

Ny styrelse

Hej, på stämman den 26/6 valdes en ny styrelse. Mer info och en ny hemsida kommer inom kort. Den nya styrelsen består av: Ordförande Eric Birgersson, eric@birgersson.nu, 070-149 81 77 Projektledare Thomas Sandström, thomas.sandstrom11@gmail.com, 070-222 67 18 Kassör Karl-Johan Runnestad Sekreterare Jan-Olov Blix Ledamot Johan Järlestedt Ledamot Mikael Lind /Styrelsen

Läs mer

Information 2018-05-06

Information  2018-05-06 Tändning av nätet och felsökning Det är fortfarande några som ej hjälpt oss att kunna kontrollera om anslutningen fungerar eller som har rapporterat fel men inte medverkat till att vi kan åtgärda felet. Ni måste snarast kontakta oss i annat fall kan vi tvingas ta ut en högre avgift för er fiberanslutning. Gruppavtal […]

Läs mer